Ajuts i beques

Convocatòria d’ajudes per a l’acció i la promoció cultural 2019

El Bolletí Oficial de l’Estat del 3 d’abril inclou l’Extracte de l’Ordre del 15 de març de 2019 per la qual es convoquen les ajudes er a l’acció i la promoció cultural corresponent a l’any 2019. L’import màxim imputable a la subvenció serà de 2.040.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds conclou el 19 d’abril.

Les ajudes per a l’acció i la promoció cultural tenen per objecte la modernització i professionalització de sector cultural i creatiu a través del fenomen d’activitats que contribueixen a alguna de les següents finalitats:

  1. Fomentar la modernització del sector i l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.
  2. Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per a generar ocupació potenciant la formació, la integració, la vertebració, les associacions sectorials, la integració i les xarxes dins del sector cultural.
  3. Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió a les xarxes europees d’oferta cultural, potenciant a Espanya com a destí turístic cultural.
  4. Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.
  5. Afavorir els vincles i la cooperació i comunicació cultural entre les Comunitats Autònomes; o contribuir a l’equilibri territorial de l’oferta cultural a Espanya, especialment a través de projectes en el medi rural.

Clic aquí per a més informació.

Previous post

Climate Tracker organitza un concurs mundial multimèdia

Next post

BCN Film Fest

Ana Villarejo