Ajuts i beques

Es convoquen les ajudes a la producció de curts sobre projeccions per a 2019, com una dotació de 600.000 euros

La Direcció General de l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), ha publicat la Resolució del 10 de maig de 2019, en la qual es convoquen ajudes per a la producció de curtmetratges sobre el projecte per al present any 2019.

Es convoquen per a l’any 2019, mitjançant règim de concurrència  de curtmetratges sobre projecte. El termini per a la presentació de sol·licituds, acompanyades de la documentació preceptiva s’iniciarà en el següent al de la publicació de l’extracte de la Resolució en el Botí Oficial de l’Estat i finalitzarà el dia 17 de juny de 2019, a les 14 hores.

La dotació pressupostària per a aquestes ajudes és de 600.000 euros. La quantia màxima de l’ajuda serà de 30.500 euros per projecte beneficiari, sense que cap cas aquest import pugui superar el 75% del cost que en el seu dia sigui reconegut al curtmetratge per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals. En cas dels curtmetratges que es realitzin en coproducció amb empreses estrangeres, aquest reconeixement de cost es referirà únicament al percentatge de participació espanyola en aquests. Un mateix projecte podrà presentar-se a un màxim de tres convocatòries d’aquesta línia d’ajudes en diferents exercicis pressupostaris.

Podran accedir a les ajudes regulades en aquesta convocatòria les empreses productores independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic. Cada empresa productora o conjunt de productores vinculades només poden resultar beneficiàries d’un màxim de dues ajudes. En el cas de curtmetratges realitzats en règim de coproducció internacional, podran accedir a les ajudes el coproductor espanyol o amb domicili permanent a Espanya.

Els projectes de curtmetratge que siguin objecte d’aquestes ajudes, inclosos els realitzadors en règim de coproducció amb empreses estrangeres, han de tenir nacionalitat espanyola o estar en disposició d’obtenir-la. La sol·licitud i els formularis que formen art integrant de la mateixa es deuran presentar a través de la seu electrònica del Ministeri de Cultura i Esport.

➡ Clic aquí per a més informació.

Previous post

Comença DOCS Barcelona

Next post

Vine al Saló del Cinema i les Sèries aquest cap de setmana

Ana Villarejo